Hải Phòng 30/11/2023

Liên đoàn Lao động quận Kiến An chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn cơ sở Cơ quan phường Bắc Sơn nhiệm kỳ 2023-2028

Thứ ba, 10/01/2023

       Chiều ngày 30/12/2022, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Kiến An đã hướng dẫn, chỉ đạo Công đoàn Cơ quan phường Bắc Sơn, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị tổ chức đại hội Công đoàn điểm Hành chính sự nghiệp.