Hải Phòng 16/07/2024

Liên đoàn Lao động quận Kiến An chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn cơ sở trường THCS Lương Khánh Thiện, nhiệm kỳ 2023-2028

Thứ tư, 28/12/2022

       Thực hiện Kế hoạch số 208/KH-LĐLĐ ngày 22/3/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố về tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XV Công đoàn thành phố, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Kế hoạch số 36 ngày 08/4/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Kiến An về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội 6 Công đoàn quận Kiến An, Đại hội 15 Công đoàn thành phố, nhiệm kỳ 2023-2028, sáng ngày 26/12/2022 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Kiến An đã hướng dẫn, chỉ đạo Công đoàn trường THCS Lương Khánh Thiện tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2023 – 2028.