Hải Phòng 19/04/2024

Liên đoàn Lao động quận Kiến An quán triệt Nghị quyết số 02 ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị

Thứ hai, 10/01/2022

       Thực hiện Kế hoạch số 150/KH-LĐLĐ ngày 12/11/2021 của LĐLĐ thành phố Hải Phòng; Chương trình hành động số 12-CTr/QU ngày 23/12/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy Kiến An và Kế hoạch số 26 ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Kiến An về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, sáng 7/01/2021 tại Hội trường Quận ủy Kiến An, Liên đoàn Lao động quận phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” cho các đồng chí cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc.