Hải Phòng 02/10/2023

Liên đoàn Lao động quận Kiến An quán triệt Nghị quyết số 02 ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị

Thứ hai, 10/01/2022

       Thực hiện Kế hoạch số 150/KH-LĐLĐ ngày 12/11/2021 của LĐLĐ thành phố Hải Phòng; Chương trình hành động số 12-CTr/QU ngày 23/12/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy Kiến An và Kế hoạch số 26 ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Kiến An về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, sáng 7/01/2021 tại Hội trường Quận ủy Kiến An, Liên đoàn Lao động quận phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” cho các đồng chí cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc.
 
      
       Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Thu Thưởng - Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố, Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công Liên đoàn Lao động thành phố truyền đạt đến đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, Kế hoạch của BTV Liên đoàn Lao động thành phố. Cũng tại hội nghị đồng chí Đoàn Thị Vân Anh- Ủy viên Quận ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã triển khai Chương trình hành động số 12-CTr/QU ngày 23/12/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy Kiến An và Kế hoạch số 26/KH-LĐLĐ ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Kiến An.