Hải Phòng 13/06/2024

Liên đoàn Lao động quận Kiến An tổ chức đoàn cán bộ công đoàn đi tham quan trưng bày Chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp Công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam”

Thứ tư, 29/07/2020

       Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-LĐLĐ ngày 29/5/2020 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng về việc tổ chức đoàn cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham quan trưng bày Chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp Công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam”, Liên đoàn Lao động quận Kiến An tổ chức đoàn cán bộ công đoàn đi tham quan trưng bày Chuyên đề “Chủ tịch  Hồ Chí Minh với giai cấp Công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam”.


       Tại phòng trưng bày, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động quận đã được nghe cán bộ Phòng trưng bày thuyết minh, giới thiệu, trực tiếp xem những hiện vật gốc thể hiện sự đoàn kết của giai cấp công nhân trong phong trào đấu tranh chống áp bức, bóc lột và giải phóng dân tộc; một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về công nhân và Công hội như sách Bản án chế độ thực dân Pháp, báo Thanh niên, sách Đường Kách mệnh;  những phần thưởng, giấy khen được trao tặng cho những cá nhân xuất sắc thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới từng bước đi, trưởng thành của Công đoàn Việt Nam; các hiện vật là sản phẩm được sản xuất từ các phát minh, sáng kiến của giai cấp công nhân.