Hải Phòng 10/06/2023

Liên đoàn Lao động quận Kiến An tổ chức Hội nghị công bố Quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS

Thứ hai, 10/01/2022

       Thực hiện chương trình công tác năm 2022; Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2022 của Liên đoàn Lao động quận Kiến An, sáng ngày 07/01/2022 tại Hội trường Quận ủy Kiến An, Liên đoàn lao động quận Kiến An tổ chức Hội nghị công bố Quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở cho 3 đơn vị.