Hải Phòng 27/09/2023

Liên đoàn Lao động quận Kiến An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hải Phòng lần thứ XIV và Nghị

Thứ bảy, 05/01/2019

        Thực hiện Kế hoạch 119/KH-LĐLĐ ngày 22/11/2018 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố về việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
        Chiều ngày 04/01/2019, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Kiến An, Liên đoàn Lao động quận Kiến An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt,  triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hải Phòng lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Công đoàn quận Kiến An lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động quận, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở trực thuộc.
        Hội nghị được nghe đồng chí Đoàn Đình Dũng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Công đoàn quận Kiến An lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023.