Hải Phòng 13/06/2024

Liên đoàn Lao động quận Kiến An tổ chức Hội nghị tập huấn Công tác tài chính công đoàn năm 2020

Thứ ba, 17/11/2020

       Thực hiện Chương trình công tác công đoàn năm 2020; Kế hoạch đào tạo cán bộ công đoàn năm 2020, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính Công đoàn cơ sở, sáng ngày 13/11/2020 Liên đoàn Lao động quận Kiến An tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tài chính công đoàn năm 2020 cho cán bộ Công đoàn cơ sở.