Hải Phòng 24/02/2024

Liên đoàn Lao động quận Kiến An tổ chức Hội nghị tập huấn Công tác tài chính công đoàn năm 2023

Thứ ba, 14/11/2023

       Thực hiện Chương trình công tác công đoàn năm 2023; Kế hoạch đào tạo cán bộ công đoàn năm 2023, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính Công đoàn cơ sở, sáng ngày 10/11/2023 Liên đoàn Lao động quận Kiến An tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tài chính công đoàn năm 2023 cho các đồng chí Chủ tịch, cán bộ phụ trách kế toán, thủ quỹ Công đoàn cơ sở trực thuộc.