Hải Phòng 22/05/2024

Liên đoàn Lao động quận Kiến An tổ chức Hội nghị tập huấn về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở

Thứ sáu, 25/09/2020

       Thực hiện Chương trình công tác công đoàn năm 2020; Kế hoạch đào tạo cán bộ công đoàn năm 2020, sáng ngày 24/9/2020 Liên đoàn Lao động quận Kiến An tổ chức Hội nghị tập huấn về thực hiện Quy chế dân chủ, Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động, tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cho các đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc.