Hải Phòng 10/06/2023

Liên đoàn Lao động quận Kiến An tổ chức Hội nghị tập huấn về thực hiện Quy chế dân chủ, Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động, tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân

Thứ sáu, 29/11/2019

        Thực hiện Chương trình công tác công đoàn năm 2019; Kế hoạch đào tạo cán bộ công đoàn năm 2019, chiều ngày 28/11/2019 Liên đoàn Lao động quận Kiến An tổ chức Hội nghị tập huấn về thực hiện Quy chế dân chủ, Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động, tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cho các đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc.