Hải Phòng 16/07/2024

Liên đoàn Lao động quận Kiến An Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong

Thứ sáu, 15/05/2020

       Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ ngày 11/2/2020 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Kiến An về tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; biểu dương điển hình tiên tiến (2015 – 2020), lao động giỏi năm 2019, sáng ngày 14/5/2020 tại Hội trường Quận ủy Kiến An, Liên đoàn Lao động quận Kiến An tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; biểu dương điển hình tiên tiến (2015 – 2020), lao động giỏi năm 2019.
       Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đào Thị Huyền - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, đại biểu lãnh đạo các Ban, Văn phòng, Văn phòng Ủy ban Kiểm tra  LĐLĐ thành phố; đồng chí Phạm Văn Diện – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND quận; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN quận, lãnh đạo Ban Dân vận, Văn phòng Quận ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức – Nội vụ quận; các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT Liên đoàn Lao động quận; các đồng chí chủ tịch công đoàn cơ sở ; các tập thể, cá nhân được khen thưởng.