Hải Phòng 10/06/2023

Liên đoàn Lao động quận Kiến An tổ chức Tập huấn “An toàn, vệ sinh lao động” cho cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động

Thứ năm, 04/08/2022

       Thực hiện Chương trình công tác công đoàn năm 2022; Kế hoạch số 258/KH-LĐLĐ ngày 27/6/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố về việc tổ chức tuyên truyền, tập huấn pháp luật lao động; đào tạo bồi dưỡng ký năng nghiệp vụ an toàn, vệ sinh lao động đối với cán bộ công đoàn và đoàn viên, CNVCLĐ năm 2022, ngày 29/7/2022 Liên đoàn Lao động quận Kiến An tổ chức lớp tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 62 cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động tại 02 Công ty: Công ty TNHH đầu tư thương mại & sản xuất Long Đạt và Công ty TNHH sản xuất thương mại Quang Nam.