Hải Phòng 15/04/2024

Liên đoàn Lao động quận Kiến An tổ chức Tập huấn “An toàn, vệ sinh lao động” năm 2020

Thứ sáu, 11/12/2020

       Thực hiện Chương trình công tác công đoàn năm 2020; Công văn số 364/LĐLĐ-CSPL ngày 03/9/2020 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố về việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, ngày 09/12/2020 Liên đoàn Lao động quận Kiến An tổ chức lớp tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động cho 70 cán bộ, công nhân lao động tại Công ty TNHH BHINC Việt Nam.