Hải Phòng 13/06/2024

Liên đoàn Lao động Quận Ngô Quyền phối hợp với Ủy ban MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội Quân thăm, tặng quà các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn Quận Ngô Quyền

Thứ tư, 28/07/2021


Nhằm động viên tinh thần và ghi nhận sự đóng góp của các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại các bến bãi trên địa bàn Quận Ngô Quyền, ngày 27/7/2021, Liên đoàn Lao động Quận Ngô Quyền phối hợp với Ủy ban MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội quân tổ chức thăm hỏi các lực lượng đang làm việc tại 25 chốt soát, 12 trạm y tế các phường, Trung tâm Y tế và Phòng Y tế, quận.