Hải Phòng 01/12/2023

Liên đoàn Lao động Quận Ngô Quyền tổ chức giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thứ sáu, 16/09/2022

     Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể chính trị - xã hội; Thông báo số 252 ngày 08/4/2022 thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Quận ủy về Chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 2022 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Quyết định số 280/QĐ-LĐLĐ, ngày 10/8/2022 của Liên đoàn Lao động Quận Ngô Quyền về việc thành lập đoàn giám sát thực hiện Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 4 Điều 63 Bộ Luật lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 quy định dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp. Trong tháng 8 và đầu tháng 9 năm 2022, Liên đoàn Lao động Quận Ngô Quyền đã tổ chức giám sát tại 04 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
     Nhằm phát huy vai trò giám sát của tổ chức Công đoàn, quyền và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong việc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức, người lao. Đồng thời lắng nghe các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị từ đó có ý kiến với các cấp có thẩm quần giải quyết, Liên đoàn Lao động Quận Ngô Quyền đã xây dựng kế hoạch giám sát tại UBND phường Đằng Giang, Trường Mẫu giáo Sao Sáng 7, Trung tâm chất lượng Nông lâm Thủy sản vùng I và Công ty TNHH MTV Xổ Số.
     Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí đại diện lãnh đạo: UBMTTQVN quận, Ban Dân vận Quận ủy, Đoàn thanh niên CSHCM, Phòng lao động TB&XH, BHXH cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Liên đoàn Lao động quận.
     Về nội dung giám sát, Liên đoàn Lao động quận xây dựng kế hoạch chia theo khối đối với khu vực doanh nghiệp tập trung việc thực hiện việc tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc, lương, BHXH; thực hiện chế độ tiền lương đối với NLĐ và việc triển khai, thực hiện Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 4 Điều 63 Bộ Luật lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; đối với cơ quan, đơn vị HCSN, phường và trường, nội dung tập trung vào việc triển khai, thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
     Tại các buổi làm việc, đoàn giám sát thông qua việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thông qua nghiên cứu văn bản, tài liệu, trực tiếp làm việc và nghe báo cáo của các đơn vị.
     Theo báo cáo và nghiên cứu tài liệu, để thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã ban hành Quy chế thực hiện dân chủ, thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ triển khai thực hiện hằng năm. Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện, thực hiện tốt việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, HNNLĐ đảm bảo nội dung, chương trình và thời gian theo quy định; việc xây dựng dự thảo các văn bản hội nghị, lấy ý kiến của CBCC,NLĐ công khai, minh bạch; các hoạt động của các đơn vị đều được công khai bằng các hình thức niêm yết tại trụ sở làm việc, thông báo tại các hội nghị, thông báo bằng văn bản, đăng trên website …
     Kết luận tại các buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận và đồng chí Ngô Thị Minh Ngọc - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đánh giá cao sự nghiêm túc, bài bản của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ đồng thời các đồng chí cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo các đơn vị tiếp tục quán trong cán bộ, đảng viên và NLĐ về ý nghĩa, mục đích, tính chất, nội dung của Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 4 Điều 63 Bộ Luật lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 quy định dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp./.

Một số hình ảnh tại các buổi giám sát tại các đơn vị


 
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:186
Tất cả:04006721
Đang trực tuyến:59

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn