Hải Phòng 11/06/2023

Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo LĐLĐ TP thẩm định, giải ngân vốn vay tại LĐLĐ quận Kiến An

Thứ năm, 27/10/2022

       Nhằm giúp cho đoàn viên, CNVCLĐ nghèo, khó khăn có nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh, sửa chữa nhà, mua phương tiện sản xuất…Ngày 26/10/2022 Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Liên đoàn Lao động thành phố đã tiến hành thẩm định, giải ngân vốn vay cho 11 đồng chí là đoàn viên, CNVCLĐ tại 02 công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Kiến An với tổng số tiền là 330 triệu đồng.