Hải Phòng 30/01/2023
Tư vấn - Hỏi đáp
Gửi câu hỏi đến cho chúng tôi
Những mực đánh dấu (*) là những nội dung bắt buộc nhập
Câu hỏi đã trả lời
Xếp loại công chức, viên chức theo những nguyên tắc nào?
Người gửi: CNLĐ - 15/07/2022
Trả lời
       Điều 2 Nghị định 90/2020/NĐ-CP quy định về nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức như sau:
       1. Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.
      2. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể; đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách.
     3. Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 6 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản. Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 3 tháng đến dưới 6 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.
       4. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại nghị định này được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.
        Như vậy, việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được dựa trên những nguyên tắc như trích dẫn trên.
        Nghị định 90/2020/NĐ-CP quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định có hiệu lực từ ngày 20.8.2020.
PTT
Cho tôi hỏi tôi có cần phải làm thủ tục cấp lại sổ Bảo hiểm xã hội( BHXH) hay không khi chứng minh nhân dân hết hạn tôi đi làm sang thẻ căn cước công dân.
Người gửi: Bùi Văn Vinh, Khu công nghiệp Đình Vũ - 20/11/2020
Trả lời
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 29 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 quy định:
Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ BHXH.
Việc đổi chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước công dân dẫn đến thay đổi các thông tin về số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp được ghi nhận trên sổ BHXH. Tuy nhiên, theo quy định nêu trên việc thay đổi thông tin về số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp không thuộc trường hợp được cấp lại sổ BHXH. Bạn không bắt buộc phải điều chỉnh thông tin này và việc này không ảnh hưởng đến các chế độ BHXH của bạn.
Hiện nay, tôi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện đa khoa quận Lê Chân. Tuy nhiên, sắp tới khi sinh con tôi muốn sinh tại Bệnh viện phụ sản thành phố Hải Phòng? Vậy khi sinh con tôi có phải xin giấy chuyển viện hay làm thủ tục gì để được chế độ bảo hiểm? Mức thanh toán bảo hiểm như thế nào?
Người gửi: Nguyễn Vân Anh, Quận Lê Chân - 19/11/2020
Trả lời
Theo Điều 22 Luật bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 15 Điều 1 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định:
Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:
100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật bảo hiểm y tế. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật bảo hiểm y tế được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;
100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;
100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;
95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật bảo hiểm y tế;
80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.
Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.
Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng: Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú; Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước; Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
Từ ngày 1/1/2016, người tham gia BHYT đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh với mức hưởng như khi khám, chữa bệnh đúng tuyến.
Đối với trường hợp của bạn khi bạn sinh con tại Bệnh viện đa khoa quận Lê Chân (bệnh viện tuyến huyện) nhưng được chuyển tuyến sang Bệnh viện phụ sản Thành phố Hải Phòng (bệnh viện tuyến tỉnh) hoặc bạn sinh con tại bệnh viện phụ sản Hải Phòng trong tình trạng cấp cứu thì quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT.
Trường hợp bạn tự đến sinh con tại Bệnh viện phụ sản thành phố Hải Phòng thì quỹ BHYT sẽ thanh toán 60% chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT.
Người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động (HĐLĐ). Vậy cho tôi hỏi thời gian tạm hoãn có được tính vào thời hạn của HĐLĐ không?
Người gửi: Nguyễn Thị Lý, Công nhân quận Ngô Quyền - 20/10/2020
Trả lời
Theo Điều 32, Điều 33 Bộ luật Lao động 2012 quy định:
Các trường hợp tạm hoãn thực hiện HĐLĐ:  Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự; Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự; Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; Lao động nữ mang thai theo quy định tại Điều 156 của Bộ luật Lao động 2012; Các trường hợp khác do hai bên thoả thuận.
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn HĐLĐ đối với các trường hợp quy định tại Điều 32 của Bộ luật Lao động 2012, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.
Như vậy, thời gian tạm hoãn HĐLĐ không được tính vào thời hạn HĐLĐ. Sau khi hết thời hạn tạm hoãn HĐLĐ, thời hạn HĐLĐ mới được tiếp tục tính và chỉ hết hạn sau khi hết thời gian tạm hoãn.
Tôi hết hạn hợp đồng lao động trong thời gian mang thai, công ty không ký tiếp HĐLĐ với tôi nữa có đúng không?
Người gửi: Trần Thị Hồng, KCN Đồ Sơn - 13/10/2020
Trả lời
Theo Khoản 3 Điều 155