Hải Phòng 26/05/2022

Thường trực và các Ban

Thứ tư, 22/11/2017

Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố
 
TT Tên Chức vụ ĐT Email
1 Tống Văn Băng Chủ tịch 0912.235757 tongvanbang@haiphong.gov.vn
2 Bùi Thị Ngọc Phó Chủ tịch TT 0904.149.724 buingocqdhb@gmail.com
3 Đào Thị Huyền Phó Chủ tịch 0915.950.398 daothihuyen@haiphong.gov.vn
daohuyen68@gmail.com
4 Đào Trọng Trung Phó Chủ tịch 0987.739.688 daotrunghp1@gmail.com
         

Danh sách Ban Tuyên Giáo - Nữ công
ĐT: 02253.745389/ 0225.3745391
Email: ldld.bantuyengiao@haiphong.gov.vn, ldld.bannucong@haiphong.gov.vn 
    
TT Tên Chức vụ ĐT Email
1 Phạm Thu Thưởng Phó ban 0904099368 ptthuong@vimaru.edu.vn
2 Phạm Thị Xuân Quyên Phó ban 0916.308.356 phamthixuanquyen@haiphong.gov.vn
3 Phạm Việt Cường Chuyên viên 0382.661.599 phamvietcuonghp@gmail.com
4 Hoàng Thị Thanh Chuyên viên 0983.662.281 hoangthi.thanh@haiphong.gov.vn
thanh105hp@gmail.com
5 Nguyễn Thị Tâm Chuyên viên 0906.182.018 nguyenthi.tam@haiphong.gov.vn
nguyentam0883@gmail.com
6 Đặng Thị Mai Lan Chuyên viên 0904.499.709  

Danh sách Ban Chính Sách Pháp Luật
ĐT: 02253.745304
Email: ldld.bcspl@haiphong.gov.vn

 
TT Tên Chức vụ ĐT Email
1 Vũ Ngọc Thức Trưởng ban 0913226585  
2 Nguyễn Văn Diệu Phó ban 0912838633 dieuchinhsach@yahoo.com.vn
3 Nguyễn Quốc Khánh Phó ban 0902292639 khanhtoctld@gmail.com
4 Nguyễn Quang Tiến Chuyên viên 0906115885 quangtien5885@gmail.com
5 Dương Kim Lan Nhân viên 0914556226 landkl241@gmail.com

Danh sách Ban Tổ chức
ĐT: 0225.3745390
TT Tên Chức vụ ĐT Email
1 Lê Thị Thanh Thủy Trưởng ban 0983.196.672 lethuy672@gmail.com
2 Nguyễn Quang Huy Phó ban 0983.671.086 cdgd.anduong@gmail.com
3 Bùi Thị Uyên Chuyên viên 0913.908.116 uyenbt249@gmail.com
4 Trần Thị Thái Chuyên viên 0938.579.698 tranthithai@haiphong.gov.vn
tranthaicd@gmail.com

Danh sách Ban Tài Chính
ĐT: 0225.3745998
TT Tên Chức vụ ĐT Email
1 Phạm Thị Hiền Thu Phó Trưởng Ban phụ trách 0904.421.188 hienthu7880@gmail.com
2 Phạm Tuấn Anh Phó Ban 0948.639.158 tuananhhp82@gmail.com
3 Nguyễn Thị Vân Anh Chuyên viên 0982.128.345 nguyenvananh.178@gmail.com
4 Lê  Thị Việt Thanh Chuyên viên    

Danh sách Văn phòng
ĐT: 0225.3745776;                Fax: 0225.3745776;
Email văn thư trình Thường trực: liendoanlaodong@haiphong.gov.vn
Email gửi báo cáo:                       ldld.vanphong@haiphong.gov.vn 

 
TT  Họ và tên  Chức vụ Số điện thoại  
Email
CQ Di động  
1 Vũ Thanh Sơn Chánh Văn phòng 3745690 0983.390.314 vuthanhson@haiphong.gov.vn;
vuthanhson78@gmail.com,
2 Lâm Văn Đáng Phó Văn phòng 3745776 0902.086.633 lamvandang@haiphong.gov.vn
lamdanghp@gmail.com
3 Đỗ Văn Thức Phó Văn Phòng 3745776 0912.300.162

dvthuctoc@gmail.com

4 Thái Thị Minh Nhân viên   0913.514.783  
5 Đỗ Thị Thương Nhân viên   0382.199.023  
6 Phạm Khoa Kiều Lộc Nhân viên   0915.439.889  
7 Phạm  Việt Cường Lái xe   0913.705.672  
8 Phạm Xuân Thính Lái xe   0934.601847  
9 Vũ Tiến Dương Lái xe   0932.352.699

Danh sách Quỹ trợ vốn CNVCLĐ Nghèo
ĐT: 0225.747988
Email: ldld.quytrovon@haiphong.gov.vn
TT Tên Chức vụ ĐT Email
1 Trần Thị Nhi Giám đốc 0383.989.556 nhitranhp@gmail.com
2 Vũ Anh Tuấn Phó Giám đốc 0985.366389  
3 Nguyễn Thị Thu Hà Nhân viên 0982.535.376 nguyenthithuha@haiphong.gov.vn
halinhlinh10@gmail.com

Danh sách Trung tâm Tư vấn pháp luật
ĐT: 0225.3745.240
Email: ldld.tttvpl@haiphong.gov.vn 
TT Tên Chức vụ ĐT Email
1 Nguyễn Quốc Khánh Giám đốc    
2 Cao Thị Thanh Thủy Nhân viên    

Danh sách Văn phòng Ủy ban kiểm tra
ĐT: 0225.3745392
Email: ldld.uybankiemtra@haiphong.gov.vn


 
TT Tên Chức vụ ĐT Email
1 Đặng Đức Hiển Chủ nhiệm UBKT 0986.319.968 dangduc.hien@haiphong.gov.vn
dangduchien797@gmail.com
2 Nguyễn Thị Linh Chi Phó Chủ nhiệm 0943.848.110 linhchicd@gmail.com
4 Bùi Thị Thu Trang Chuyên viên 0912.588.569  
Lượt truy cập
Hôm nay:5418
Tất cả:02254880
Đang trực tuyến:160

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn