Hải Phòng 30/05/2023

Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động sẽ được Liên đoàn Lao động thành phố biểu dương

Thứ ba, 10/09/2019

Với tinh thần đồng hành và động viên các doanh nghiệp trong việc quan tâm, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của thành phố, nhân dịp kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố dự kiến tổ chức Hội nghị biểu dương “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” năm 2019 vào ngày 12/10/2019.

  1. Tiêu chuẩn, điều kiện tham gia xét, tôn vinh
- Là các doanh nghiệp có thời gian hoạt động ổn định từ 05 năm trở lên trên địa bàn thành phố Hải Phòng, kể từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cấp đăng ký kinh doanh và đảm bảo các yếu tố sau:
+ Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, lao động, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm, các chế độ bảo hiểm theo quy định; các nghĩa vụ về tài chính, thuế theo quy định của pháp luật.
+ Đảm bảo chế độ tiền lương theo quy định của pháp luật và của doanh nghiệp; đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động; thực hiện khám chữa bệnh định kỳ hàng năm; có chính sách quan tâm đến lao động nữ và lao động đặc thù khác; tham gia thực hiện tốt các chính sách nhân đạo, xã hội, từ thiện.
+ Doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn hoạt động hiệu quả, có nhiều hoạt động phối hợp với chủ doanh nghiệp quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần thường xuyên cho người lao động; đảm bảo chế độ ăn ca cho người lao động.
+ Không có tranh chấp lao động tập thể; không có tai nạn lao động nặng xảy ra trong quá trình sản xuất; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo lên cấp trên; tổ chức hội nghị người lao động định kỳ theo quy định; ký kết thỏa ước lao động tập thể đúng quy định.
- Doanh nghiệp thường xuyên sử dụng từ 100 lao động trở lên.
- Doanh nghiệp đã đạt thành tích và được cấp thành phố trở lên biểu dương, vinh danh vì người lao động được xét ưu tiên.
      2. Các quyền lợi khi doanh nghiệp được tôn vị “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”
- Được vinh danh tại Hội nghị biểu dương "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức.
- Được chứng nhận "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động"của Liên đoàn Lao động thành phố và được sử dụng danh hiệu này trong quảng cáo về doanh nghiệp trong phạm vi 01 năm kể từ khi nhận được danh hiệu, được đăng tên trên Bản tin Lao động và Công đoàn thành phố; trên Cổng thông tin điện tử của Liên đoàn Lao động thành phố kể từ ngày được biểu dương (trừ trường hợp vi phạm nghiêm trọng một trong các yếu tố đã được xét biểu dương); được ưu tiên đề cử với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương toàn quốc khi đạt các tiêu chuẩn quy định.
- Được mời tham gia các hoạt động có liên quan do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức hàng năm.
- Không phải nộp bất cứ một khoản phí hay lệ phí nào để phục vụ cho việc xét và biểu dương.
3. Quy trình và Hồ sơ xét chọn
a. Quy trình xét chọn
* Bước 1:
- Căn cứ vào tiêu chuẩn trên, Các Ban Liên đoàn Lao động thành phố giới thiệu tối đa 02 doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn do ban theo dõi phụ trách; Liên đoàn Lao động các quận, huyện, Công đoàn ngành và tương đương, Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố giới thiệu danh sách doanh nghiệp theo chỉ tiêu phân bổ của Liên đoàn Lao động thành phố gửi về LĐLĐ thành phố qua Ban CSPL trước ngày 10/9/2019.
* Bước 2:
- Hội đồng thi đua Khen thưởng Liên đoàn Lao động thành phố duyệt danh sách các doanh nghiệp được các đơn vị giới thiệu. Những doanh nghiệp đủ điều kiện, Liên đoàn Lao động thành phố hướng dẫn làm hồ sơ xét duyệt biểu dương.
- Ban Thường vụ LĐLĐ các quận, huyện, các công đoàn ngành và tương đương, sau khi có danh sách sơ duyệt, triển khai nội dung đến các doanh nghiệp có đủ điều kiện và vận động các doanh nghiệp đăng ký tham gia; tổ chức xét chọn những doanh nghiệp xuất sắc nhất và làm Tờ trình cùng với hồ sơ của các doanh nghiệp gửi về Liên đoàn Lao động thành phố (qua Ban Chính sách Pháp luật).
* Bước 3:
- Hội đồng thi đua khen thưởng Liên đoàn Lao động thành phố họp xét lần cuối. Mời thêm đại diện lãnh đạo và thanh tra Sở Lao động – Thương binh và xã hội thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố, Cục Thuế thành phố, Thanh tra thành phố cùng tham gia (các đồng chí UVBCH, UVUBKT LĐLĐ TP khóa XIV).
Hội đồng và các thành viên khách mời đánh giá, chấm điểm hồ sơ của các doanh nghiệp.
Trên cơ sở kết quả xét duyệt, Liên đoàn Lao động thành phố quyết định công nhận biểu dương "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2019".
2.  Hồ sơ đề nghị: Hồ sơ đề nghị xét, chọn lập thành 02 bộ, gồm:
- Tờ trình của Liên đoàn Lao động quận, huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố kèm theo danh sách và tóm tắt thành tích;
- Văn bản đăng ký tham gia của doanh nghiệp;
- Báo cáo thành tích của doanh nghiệp kèm theo bản tự chấm điểm;
- Các tài liệu, văn bản chứng minh những nội dung trong bản chấm điểm.
3. Thời gian gửi hồ sơ
- Liên đoàn Lao động các quận, huyện, các Công đoàn ngành và Công đoàn cơ sở trực thuộc gửi Tờ trình và hồ sơ đề nghị xét chọn các doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động trước ngày 20/9/2019 (qua Ban Chính sách - Pháp luật) để tổng hợp và xét duyệt.
         Việc biểu dương, tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động là hoạt động thiết thực, góp phần quảng bá thương hiệu, uy tín của doanh nghiệp tạo tiền đề cho việc phổ biến, nhân rộng doanh nghiệp điển hình trong cộng đồng doanh nghiệp thành phố, đồng thời tiếp tục giới thiệu các doanh nghiệp tiêu biểu để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương toàn quốc.
 
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:206
Tất cả:03473669
Đang trực tuyến:41

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn