Hải Phòng 29/02/2024

Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng: Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 23, khóa XIV, nhiệm kỳ 2018-2023

Thứ năm, 23/06/2022

Chiều ngày 22/6/2022, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 23. Đồng chí Tống Văn Băng - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ thành phố chủ trì hội nghị.


      Tham dự Hội nghị, các đại biểu thảo luận và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng: Báo cáo kết quả lãnh đạo của Thường trực giữa 2 kỳ họp Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố; Dự thảo Báo cáo sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn thành phố 6 tháng đầu năm; bổ khuyết nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Dự thảo Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của các cấp công đoàn 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022; Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính Công đoàn năm 2021 và sơ kết đánh giá tài chính Công đoàn 6 tháng đầu năm 2022, Thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2022); Báo cáo tổng kết các hoạt động “Tháng Công nhân”, Tuần Văn hóa Thể thao CNVCLĐ năm 2022; Tổng kết hội thi sáng tạo kỹ thuật trong đoàn viên, CNVCLĐ thành phố năm 2021, sơ kết giai đoạn 1 Chương trình 01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19; Báo cáo sơ kết 1 năm triển khai thí điểm mô hình “Khu nhà ở công nhân văn minh, an toàn”; Kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu năm 2022 cho con CNVCLĐ; Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10b/NQ-BCH ngày 12/01/2017 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (Khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác pháp luật của tổ chức công đoàn trong tình hình mới”; Dự thảo kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với cán bộ công đoàn và đoàn viên, CNVCLĐ năm 2022; Dự thảo Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012 và một số nội dung quan trọng khác.

     Trong 6 tháng cuối năm, các cấp công đoàn thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2022 của thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số” và định hướng chủ đề hoạt động của Tổng LĐLĐ Việt Nam “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam” với các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
  1. Tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022 và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.
       2. Tập trung triển khai Chương trình “45 nghìn sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Có cơ chế, phương thức động viên, khen thưởng kịp thời nhằm thúc đẩy, nâng cao hiệu quả Chương trình. Thực hiện truyền thông để tạo sức lan tỏa trong đoàn viên, người lao động.
       3. Hướng dẫn tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, Đại hội điểm các đơn vị tiến tới Đại hội XV Công đoàn thành phố, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
      4. Tăng cường công tác dự báo, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm đối với CNVCLĐ thành phố; thực hiện các biện pháp thiết thực hỗ trợ CNLĐ thiếu nhỡ việc làm, công nhân tại khu nhà trọ; chủ động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ. Theo dõi sát tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.
       5. Chỉ đạo các cấp Công đoàn thành phố phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác ATVSLĐ; phòng, chống cháy nổ, thực thi PLLĐ và các chế độ chính sách đối với NLĐ; đại diện thương lượng, ký kết TƯLĐTT; tổ chức các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo với CNLĐ, giữa người sử dụng lao động - Công đoàn - NLĐ; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình phúc lợi đoàn viên.
       6. Tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đi đôi với việc quản lý đoàn viên, nâng cao chất lượng đoàn viên công đoàn. Chú trọng việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đặc biệt là công tác phát triển Đảng trong CNLĐ.
      7. Đẩy mạnh các phong trào thi đua tại cơ sở, thúc đẩy năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả công tác, đảm bảo ATVSLĐ hướng trọng tâm vào kết quả phục vụ nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS.
      8. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng công đoàn các cấp và nâng cao năng lực hoạt động cho cán bộ nữ, tổ chức các hoạt động về giới trong CNVCLĐ.
      9. Tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính, quản lý tài sản công đoàn theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch; Xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh để đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong thời gian tới, góp phần chăm lo tốt hơn cho đoàn viên công đoàn và người lao động.
    10. Tổ chức giám sát thực hiện kế hoạch giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Giải quyết và tham gia giải quyết kịp thời các đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết đơn thư của CNVCLĐ. Nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ kiểm tra công đoàn các cấp. Triển khai chương trình kiểm tra, giám sát của các cấp công đoàn năm 2021 theo hướng tập trung, không chồng chéo, chú trọng công tác kiểm tra tài chính cùng cấp và kiểm tra công tác thu, chi, quản lý tài chính của CĐCS.
     11. Chỉ đạo các khối thi đua tổng kết công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ; bình xét thi đua khen thưởng năm 2022.
     12. Tiếp tục thực hiện các bước về xây dựng Thiết chế công đoàn tại Khu Công nghiệp Tràng Duệ; đầu tư xây dựng thiết chế VHTT, nhà ở cho CNLĐ các Khu Công nghiệp tập trung, Cụm công nghiệp.
PTT
Xem tin khác
Phim tài liệu Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không

Notice: Undefined offset: 0 in /home/congdoan6582/public_html/includes/function/Function.php on line 2627
Lượt truy cập
Hôm nay:2305
Tất cả:04309918
Đang trực tuyến:149

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn